Евреи + Арабы = любовь

Вырезки из газет:
תיאור חשוב של המצוקה אפשר היה לקרוא כאן בטורו של ג'לאל בנא ("תנו לשב"כ לנצח את הפשיעה", 20.05), שבו קרא להפקיד את הטיפול בפשיעה ובנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי בידי השב"כ. לשב"כ, הסביר בנא, יכולות שכמותן אין בידי המשטרה, ולמרות הרתיעה של הציבור הערבי מפניו, הכנסתו ליישובים הערביים לצורך זה היא צו השעה, מה גם שממילא הוא פועל בהם.
и дальше:
מהפכה מבית היא מה שערביי ישראל זקוקים לו, מהפכה שתובל בידי צעירים ערבים, המעזים כיום, במספרים הולכים וגדלים, להתנדב לשירות לאומי, ואפילו רחמנא ליצלן לצבא. המפתח לשינוי בידיהם.

Динамику видят многие...
original

День Иерусалима יום ירושלים

2292032_photographer_david_rubinger

Молитва за государство Израиль
Отец наш небесный, Крепость Израиля и его Избавитель! Благослови государство Израиль, начало роста избавления нашего. Защити его крылом милости Твоей и оборони его миром Твоим. И пошли свет Твой и истину Твою его руководителям, министрам и советникам и направляй их от Себя хорошим советом.
Укрепи руки защитников Святой страны нашей и дай им, Господь наш, спасение и увенчай их ореолом победы. И утверди мир в Стране и дай вечную радость жителям ее.
И братьев наших, весь дом Израиля, вспомни во всех странах рассеяния их и приведи их вскорости свободными людьми в Сион, град Твой, и в Иерусалим, священный Храм Твой, как написано в Торе, данной Моисею, рабу Твоему: "Даже если изгнаны будете до края неба  — то и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Господь, Бог твой, в страну, которую унаследовали предки твои, и унаследуешь ее. И сделает Он тебе благо и умножит тебя более, чем предков твоих. И исправит Господь, Бог твой, сердце твое и сердца потомства твоего дабы любить Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей ради жизни твоей".
И объедини сердца наши в любви и трепете пред Именем Твоим и ради соблюдения всех заповедей Торы Твоей и пошли нам вскорости сына Давида — Мессию справедливости Твоей, чтобы спасти ожидающих спасения Твоего.
И явись в величии мощи Твоей над всеми жителями вселенной Твоей. И скажет каждый, обладающий душой: "Господь, Бог Израиля, Он царь, и царство Его правит всем. Амен, сэла!

Пророк Исайя о нашем времени

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты.
Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих.
А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!"  Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.
   Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, — все они собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, — всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: "тесно для меня место; уступи мне, чтобы я мог жить".
И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся.
Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу; и притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
(Исайя, 49 глава)

Тайна открыта: что узнал Бен-Гурион перед провозглашением независимости

Источник

Поздно вечером 12 мая 1948 года Народная администрация (так тогда называлось создаваемое Временное правительство) должна была вынести судьбоносное решение: принять ли американское требование прекращения огня или объявить о создании независимого еврейского государства. Десять участников заседания ясно понимали, что провозглашение государства приведет к полномасштабной войне против всех арабских армий. Новости, появившиеся ночью о тяжелом положении жителей Гуш-Эциона, усилили опасения руководства, а память о Катастрофе в Европе была мучительно свежа.

Члены Народной администрации столкнулись с трудной моральной дилеммой: имеют ли они право принимать решение, которое подвергнет еврейский народ огромной опасности, а то и приведет к новой Катастрофе?

Несмотря на историческое значение этого решения, соображения Бен-Гуриона, приведшие к созданию государства, все еще не до конца ясны историкам. Был ли это безрассудный поступок, продиктованный мессианскими идеями, как утверждают одни? Или оно было основано на точном расчете и хороших данных разведки, тщательном изучении обстоятельств и правильной оценке способности еврейского ишува противостоять нападению арабов?

Документы, недавно обнаруженные во французском и израильском архивах, фактически поддерживают второй вариант. Они показывают, что во время судьбоносного заседания Бен-Гурион получил конфиденциальную информацию от французской разведки. Бен-Гуриону донесли, что лидеры арабских государств, собравшиеся в Дамаске, решили, при тайной поддержке Великобритании, что война начнется в любом случае.

Они хотели, чтобы это была быстрая, молниеносная война, и разрабатывали совместный план вторжения. «Из достоверного источника стало известно, что арабские государства окончательно решили атаковать все вместе 15 мая, — говорилось в телеграмме, полученной советником Бен-Гуриона вскоре после начала заседания. – Они решили начать войну, даже если рискуют потерпеть поражение. Они делают ставку на нехватку тяжелого вооружения и авиации у еврейского государства. Тель-Авив будет немедленно атакован с воздуха».


Читать дальше

Опрос о поддержке расширения суверенитета

Большинство израильтян поддерживают применение суверенитета в Иудее и Самарии и испытывают смешанные чувства,что делать с арабскими жителями

Ян Голд, 10/05/20 17:12
Источник

Нетатняху у карты с планом применения суверенитета

Большинство израильских евреев поддерживают план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по применению суверенитета над еврейскими поселениями Иудеи и Самарии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в воскресенье, 10 мая.

В сентябре прошлого года Нетаньяху пообещал применить суверенитет Израиля сначала в долине реки Иордан, а затем во всех оставшихся израильских населенных пунктах в Иудее и Самарии в соответствии с ближневосточным мирным планом администрации Трампа. При этом крупные палестинские населенные пункты должны оказаться за границами суверенного государства Израиль.

Согласно опросу, проведенному институтом «Мигдам», 51,7% израильских евреев и 8,8% израильских арабов поддерживают план суверенитета. При этом 27,9% израильских евреев и 51,9% израильских арабов выступают против плана. Чуть более пятой части (20,4%) евреев и 39,4% арабов не имеют четкого мнения о плане.

Тем не менее, опрос также показал, что немногие израильтяне верят, что план действительно будет реализован в нынешнем году.

Только 4,9% евреев и 5,8% арабов заявили, что шансы на реализацию плана суверенитета являются «очень высокими», при этом в общей сложности 33,3% евреев и 24,7% арабов считают, что есть хорошие шансы на реализацию плана в течение следующего года.

Для сравнения, 50,4% евреев и 45,2% израильских арабов заявили, что шансы на реализацию плана в ближайшие 12 месяцев невелики.

В то время, как израильские евреи поддерживают план суверенитета с перевесом 51,7% против 27,9%, они сильно разделились в отношении того, какой статус должны получить палестинские арабские жители в районах, которые будут находиться под израильским суверенитетом в Иудее и Самарии.

36,6% респондентов считают, что палестинские арабские жители, проживающие в районах, отведенных под суверенитет Израиля, не должны получать никакого дополнительного статуса сверх того, который они имеют сегодня - без официального статуса в государстве Израиль.

Менее четверти (23,7%) израильских евреев считают, что палестинские арабские жители, проживающие в районах, намеченных на применение суверенитета Израиля, должны получить статус постоянного жителя, но не гражданство, в то время как 20,2% говорят, что им следует предоставить полное израильское гражданство, включая право на голос.

Израильские арабы, для сравнения, поддерживают предоставление палестинским арабским жителям полноправного израильского гражданства. А именно - 47% поддерживают предоставление гражданства, по сравнению только с 4,5%, которые выступают за предоставление статуса постоянного жителя, и 9,3%, которые утверждают, что палестинские арабские жители не должны получать никакого правового статуса.

Новая расстановка сил

В результате супер эффективной реакции на коронавирус Израиль снова оказался светом для народов. Судя по мировой статистике Израиль оказался в числе стран-лидеров по результативности принятых мер. Целый ряд государств ближнего востока, европы и азии прямо учится у Израиля и следует тем же рекомендациям и той же политике реагирования, какую ведет Израиль.
Бени Ганц принял мудрое решение сформировать коалицию под предлогом совместной борьбы с коронавирусом. В результате принятых решений у нас появилась реальная перспектива суверенитета в Иудее и Самарии в самое скорое время. В этом смысле у всех стояла задача успеть до американских выборов, на которых у Трампа нет гарантии победы.
Другим результатом эпидемии является ужасная статистика смертности среди еврейских общин Европы и Америки. Оборотной стороной этой трагедии будет резкий скачок алии в самое ближайшее время. По некоторым оценкам рост алии в ближайшие годы будет достигать сотни тысяч человек в год. В результате создастся такой демографический баланс, который позволит со временем интегрировать по частям арабское население Иудеи и Самарии в израильское общество тем же путем, каким Израиль ранее успешно интегрировал полтора миллиона арабов-мусульман.
Огромную роль в общей победе над вирусом сыграли врачи, многие из которых арабы.

На этом фоне в арабских странах власти (Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейн) постепенно готовят общественное мнение к союзу с Израилем.
Ты следующий
  • ahmash

Переобуваются ли Ликудники налету?

Правый Блок во главе с бессменным лидером Ликуда Беньямином Натаньяху единым фронтом выступил в процессе формирования правительства. Натаньяху ещё раз продемонстрировал верность своим правым партнёрам и отказался от правительства с леваками-предателями из Кахоль-Лаван!
Правый блок останется нерушимым. Не зря же лидеры правых партий подписали договор о единстве!
Только правительство с религиозными сионистами. Никаких компромисов и сговоров с арабскими подстилками слева!!!

Эй, ликудники, успели переобуться налету? Уже есть методички со слоганами про предателей из "Ямина", или приходится импровизировать?
Поделитесь сокровенным - неликудникам очень любопытно (-:

Вопрос полит-знатокам- Зачем столько министров?

Посмотрел как устроены правительства похожих стран нашего класса - парламентские республики. Чехия, Италия и т.п. У всех 12 -16 министров по конкретным видам деятельности. Да, их выбирает премьер министр и согласует с парламентом и/ или с президентом. Кому повезло еще и с монархом. Но нигде не пытаются запихать половину победившей партийной фракции  в министры!  Для обеспечения принятия важных решений у парламента в других странах есть право  на вотум недоверия и это вполне обеспечивает их влияние.
Почему  только у нас такой идиотизм? Кто -нибудь может внятно объяснить?  Такой же непонятный бред с 2 параллельными главными прокурорами  ( Юр. советник правительства V/S просто главный прокурор) сейчас как раз они сцепились в вечном споре: А ты кто такой?
Верховный суд -он БАГАЦ или кто ? Там вроде одни и те же люди ?
Для справки пару ссылок:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Определение парламентской республики
Метки подходящие не нашел

Какие выводы мы можем сделать из эпидемии?

Вот уже какую неделю в стране и мире "бушует эпидемия". Событие которое скорее всего изменит мир и Израиль. Какие выводы уже сейчас можно сделать из происходящего

1 Хваленая израиловская экономика ака бибиномика оказалась туфтой и пузырем. Еще свежи предвыборные понтования Бибигона о том как под его руководством экономика цветет и пахнет . А тут фуяк, страну пару недель мотает не самая серьезная эпидемия и все уже бодро летит в пропасть. Количество безработных приближается к миллиону. Где же стабильность, золотовалютные резервы, миллиарды которые страна должна была получать от добычи газа? Что будут делать все эти люди которые оказались выброшены на улицы, все мелкие бизнесы и самозанятые которые получат от правительства шиш с маслом?

2 То что израиловская медицина в жопе мы знали уже давно. Всякий кому приходилось попадать в миюн или ждать очереди к врачу об этом знают. Сегодня наша система оказалась тотально не готова. Начиная от того что не хватает масок и перчаток, до нехватки тестов и аппаратов ивл. Это то что происходит когда медициной рулит чмошный пейсатый шаман с кандибобером на голове. А если бы это был не продвинутый грипп, а какая нибудь сибирская язва с десятками тысяч серьезно пострадавших?

3 Не известно был ли вирус искусственным биологическим оружием или появился случайно. Но мировая элитка поимела свой профит. Наш "незаменимый" очень удачно использовал положение что бы отменить суд, развалить оппозицию и остаться на троне.

4 "Естественные партнеры" этой власти оказались паразитами в полном смысле этого слова. Пейсюки не только воруют и паразитируют на здоровой части общества высасывают жизненные соки и лезут своими носами к нам в тарелки, но еще и разносят заразу. Среди городов-лидеров по количеству зараженных "заповедники датишных гоблинов" вроде Бней Брака, Модиин Илита и других. Впрочем это неудивительно, учитывая кто у нас рулит медициной (см. пункт 2), но и ту безнаказанность которой они пользуются при режиме Бибика. Я считаю что эти гадюшники нужно блокировать как они сами блокируют их по шаббатам. Пусть им помогает их боженька, а не современная медицина. Глядишь, у датишных партий станет меньше мандатов на следующих выборах .

5 Последний и самый главный вывод КАПИТАЛИЗМ - ГОВНО. Нельзя оптимизировать медицину постоянно сокращая количество врачей, количество мест в больницах и т.д. Медицина это не платная услуга, а право любого гражданина на жизнь и здоровье. Рыночек нихера не решает в условиях чуть более экстремальных чем повседневность. Нельзя все мерять баблом. Государство обязано вмешиваться и обеспечивать нормальную жизнь своим гражданам . Миллионы людей заняты трудом который не важен для функционирования общества и поэтому нужно внедрять принципиально другую систему чем работа=бабло. Возможно это будет безусловный базовый доход, возможно - ресурсо-ориентированная экономика по Фреско. Но факт в том что нынешняя модель показала свою неэффективность. Возможно, чувствуя приближение мирового экономического кризиса и был запущен короновирус что бы оправдать его наступление, а меры это отработка сценариев когда потребуется держать население в повиновении, страхе и нищете.
я
  • oshein

Лайфхак для нынешней ситуации

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5698364,00.html#autoplay

כמו כן, מותר לצאת מהבית לשם קבלת שירות רפואי, תרומת דם, ___________הפגנה_____________, פעילות ספורט לא מאורגנת של עד חמישה אנשים ויציאה לטקס דתי, כולל חתונה, לוויה או תפילה.

Если вас остановит полицейский и начнет приставать с вопросами и причинах вашего нахождения здесь и сейчас, можете ему сказать что вы проводите ходячую/сидячую/автомобильную и т.д. демонстрацию против чего-нибудь.

А как вы боретесь с коронавирусом?